Tijdlijn

Hoe bewegen we in Stad en Ommeland? Deze vraag beantwoorden we graag samen met alle Groningers. Bekijk hieronder het proces voor het Programma Mobiliteit de provincie Groningen.

 

 

Augustus 2020 - april 2021

Meedenken 

Groningers - bedrijven - organisaties - inwoners - overheden en andere betrokkenen 

We gaan op verschillende manieren in gesprek om ambities en denkbeelden te verzamelen. Aan de hand van de uitkomsten formuleren we dilemma’s en uitgangspunten die we voorleggen en bespreken met Provinciale Staten (PS). Tegelijkertijd nemen we de input mee voor de inhoud van het ontwerp-Programma Mobiliteit, waaraan we schrijven in deze periode.

 

April 2021 - juli 2021

Bespreken discussiepunten en dilemma’s

Provinciale Staten - bedrijven - organisaties - inwoners - overheden en andere betrokkenen

In deze periode bespreken we de discussiepunten en dilemma’s met verschillende partijen en PS. Op 2 juni dienen we het ontwerp-Programma Mobiliteit in bij PS.

 

 

 

 

Juli - november 2021

Concept voorleggen

Bedrijven – organisaties inwoners – overheden en andere betrokkenen

We hebben voor het zomerreces een eerst concept-programma geschreven. Deze leggen we voor en we vragen om reacties. Daarna wordt een versie gemaakt die de formele inspraak in kan. Gedeputeerde Staten keuren deze versie goed voor de inspraakronde.

 

1 november 2021 - 13 december 2021

Inspraak ontwerp 

Groningers - bedrijven - organisaties - overheden en andere betrokkenen

In deze fase nodigen we iedereen in Groningen uit om met ons mee te denken. Aan de hand van de reacties passen we - waar nodig en mogelijk - het ontwerp-programma aan.

 

 

 

Januari 2022 - maart 2022

Van ontwerp naar programma

Provincie

In deze fase passen sluiten we de concept-fase af. We passen het ontwerp aan en maken het Programma Mobiliteit.

 

Maart 2022 - en verder

Besluitvorming en uitvoering

Gedeputeerde Staten - Provinciale Staten

Nadat het college van Gedeputeerde Staten besluit over het Programma Mobiliteit, leggen we het programma ter besluitvorming voor aan de Statencommissie en Provinciale Staten.